associatie

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)associatie
Label (de)assoziation
Code1407
Definitie (nl)basiseenheid in het systeem van plantengemeenschappen, gekenmerkt door een min of meer constante karakteristieke floristische samenstelling.
Toelichting (nl)Gemeenschap van verschillende plantensoorten die een ecologische samenhang vertonen en daardoor vaak bij elkaar voorkomen
BronEcologische risico-evaluatie van stoffen. Gezondheidsraad, Rapport no. 88/28, Den Haag, 1988.
Datum start2011/07/04 10:25:08
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:42
StatusG
Id23339

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
associatieCategorie van
associatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
plantengemeenschap (Begrip)Gerelateerdassociatie
RDF.jpg
Aquo history.png