klasse

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)klasse
Definitie (nl)groep van meetwaarden en objecten ingedeeld naar hun soort en/of kwaliteit.
Toelichting (nl)bv rechtsdraaiend, vrouw, met haren, anorganisch, waterbodem 0 t/m 4, gelijke soort schepen ('wedstrijdklasse')
Label (en)class
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
klasseCategorie van
klasseGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
associatie (Begrip)Gerelateerdklasse
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerdklasse
RDF.jpg
Aquo history.png