atterbergse grenzen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)atterbergse grenzen
Definitie (nl)een serie getallen, bepaald uit proeven op Cohesieve grond, die het watergehalte aangeven waarbij de consistentie (vast, plastisch, vloeibaar) van een grond verandert.
Synoniem (nl)consistentie grenzen, cosistentie grenzen, plasticiteitgrenzen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
atterbergse grenzenCategorie van
atterbergse grenzenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
consistentie (Begrip)Gerelateerdatterbergse grenzen
grond (Begrip)Gerelateerdatterbergse grenzen
watergehalte (natuurlijk) (Begrip)Gerelateerdatterbergse grenzen
RDF.jpg
Aquo history.png