consistentie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)consistentie
Definitie (nl)een aanduiding voor de toestand van de grond (vast, plastisch, vloeibaar) afhankelijk van het vochtgehalte
Label (en)consistence
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
consistentieCategorie van
consistentieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
atterbergse grenzen (Begrip)Gerelateerdconsistentie
grond (Begrip)Gerelateerdconsistentie
watergehalte (natuurlijk) (Begrip)Gerelateerdconsistentie
RDF.jpg
Aquo history.png