phi

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)phi
Definitie (nl)Krumbein phi, phi = -log2 D(diameter in mm)
Toelichting (nl)eenheid te gebruiken bij korrelgrootte (sediment)
Bronhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Korrelgrootte_(sediment)
Begin geldigheid2018/08/07
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
phiCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png