serpentijn asbest

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)serpentijn asbest
Definitie (nl)asbestsoort met gekrulde vezels die valt onder de mineralen uit de serpentijn groep
Toelichting (nl)Tot deze groep behoort chrysotiel (witte asbest).
BronW-1202-0002 / Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/161440 tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten en technische aanpassingen)
Begin geldigheid2013/02/07
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
serpentijn asbestBreder
serpentijn asbestCategorie van
serpentijn asbestGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
amfibool asbest (Begrip)Gerelateerdserpentijn asbest
RDF.jpg
Aquo history.png