amfibool asbest

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)amfibool asbest
Definitie (nl)asbestsoort met staafvormige vezels die valt onder de mineralen uit de amfibool groep
Toelichting (nl)Tot deze groep behoren actinoliet (groene asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (gele asbest), crocidoliet (blauwe asbest) en tremoliet (grijze asbest).
BronW-1202-0002 / Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/161440 tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten en technische aanpassingen)
Begin geldigheid2013/02/07
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
amfibool asbestBreder
amfibool asbestCategorie van
amfibool asbestGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
serpentijn asbest (Begrip)Gerelateerdamfibool asbest
RDF.jpg
Aquo history.png