worteldichtheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)worteldichtheid
Definitie (nl)het bepalen van de worteldichtheid op verschillende dieptes aan de hand van het aantal wortels in een bodemmonster
Toelichting (nl)Voorbeeld van gebruik: 17 wortels in de zone tussen 2,5 en 5 cm beneden het oppervlak
BronRfC Intwis waterkeringen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
worteldichtheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gras (Begrip)Gerelateerdworteldichtheid
RDF.jpg
Aquo history.png