zinker

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)zinker
Definitie (nl)afgezonken leiding die een waterloop kruist.
Toelichting (nl)Deze leiding heeft men laten afzinken naar de bodem, zodat er geen brug hoeft te worden gebouwd. Dit wordt in poldergebieden vaak gebruikt als een ondergrondse leiding een sloot moet overbruggen. Wanneer er zich een zinker bevindt in de sloot, rivier of vaart, staat er een geel bordje met een grote zwarte Z op. Daarop kan dan worden aangegeven hoe diep de zinker ligt, en wat het betreft, een water-, gas-, elektriciteits- of andersoortige leiding. Dan weet degene die werkzaamheden moet verrichten op de bodem van de waterweg dat hij/zij moet oppassen voor leidingen.
Afkortingz--
BronNCS
Label (en)underwater main , sag pipe
Label (de)düker
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zinkerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Zinker (Domeinwaarde)Gerelateerdzinker
RDF.jpg
Aquo history.png