belasting

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)belasting
Definitie (nl)op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belastingCategorie van
belastingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beddingconstante (Begrip)Gerelateerdbelasting
bekleidingsconstante (Begrip)Gerelateerdbelasting
belasting toetsing (Begrip)Gerelateerdbelasting
belastinggevallenmethode (Begrip)Gerelateerdbelasting
belastingtrap (Begrip)Gerelateerdbelasting
bezwijkmechanisme (Begrip)Gerelateerdbelasting
constructie (Begrip)Gerelateerdbelasting
waterkering (Begrip)Gerelateerdbelasting
RDF.jpg
Aquo history.png