Waardebepalingsmethode

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Zoeken


Zoekterm per kolom invullen (let op: hoofdlettergevoelig). Combinaties zijn mogelijk.

De getoonde lijst is een beperkte weergave (100 stuks) van de volledige domeintabel, er wordt gezocht over de gehele domeintabel. Gehele domeintabel downloaden? Gebruik de export functie.

Omschrijving :
Code :
Groep :
Titel :
Id :

Domeinwaarden

PaginaIdCodeOmschrijvingGroepTitelBegin geldigheidGerelateerd
NEN-EN-ISO 16265:20091092I16265.09NEN-EN-ISO 16265:2009Norm water-chemischWater - Bepaling van de methyleenblauw-index (MBAS) - Methode met een doorstroomanalysesysteem (CFA) 20095 januari 2024
WAC/III/C/0411091WACIIIC041WAC/III/C/041Norm water-chemischSpectrofotometrische bepaling van opgelost en zuur milieu oplosbare sulfiden5 januari 2024
NEN 6578:2011 nl1090N6578.11NEN 6578:2011 nlNorm water-chemischWater - Potentiometrische bepaling van het totale gehalte aan totaal fluoride5 januari 2024
NEN-EN-ISO 16265:20121093I16265.12NEN-EN-ISO 16265:2012Norm water-chemischWater - Bepaling van de methyleenblauw-index (MBAS) - Methode met een doorstroomanalysesysteem (CFA) 20125 januari 2024
NEN-EN-ISO 17294-2:2023 en1089I17294-2.23NEN-EN-ISO 17294-2:2023 enNorm water-chemischWater - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uraniumisotopen3 januari 2024
prestatieblad 3280-2, 23-04-2020 (PFAS)1088P3280-2.20prestatieblad 3280-2, 23-04-2020 (PFAS)VoorschriftAS3000 prestatieblad, 3280-2, 23-04-2020 (PFAS)2 december 2023
prestatieblad 3280-1, 23-04-2020 (PFAS)1087P3280-1.20prestatieblad 3280-1, 23-04-2020 (PFAS)VoorschriftAS3000 prestatieblad, 3280-1, 23-04-2020 (PFAS)2 december 2023
NEN-EN-ISO 54321:2021 en1086I54321.21NEN-EN-ISO 54321:2021 enNorm milieuBodem, behandeld bioafval, slib en afval - Ontsluiting van in koningswater oplosbare fracties van elementen12 juli 2023
NEN-EN-ISO 6888-1:2021 en1083I6888-1.21NEN-EN-ISO 6888-1:2021 enNorm water-biologischMicrobiologie van de voedselketen - Horizontale methode voor de bepaling van coagulase-positieve staphylococcen (Staphylococcus aureus en andere soorten) - Deel 1: Methode met behulp van het Baird-Parker agar medium26 april 2023
NEN-EN-ISO 14189:2016 en1084I14189.16NEN-EN-ISO 14189:2016 enNorm water-biologischWater - Telling van Clostridium perfringens - Methode met membraanfiltratie26 april 2023
NEN-ISO 18593:2018 en1085I18593.18NEN-ISO 18593:2018 enNorm water-biologischMicrobiologie van de voedselketen - Horizontale methode voor het bemonsteren van oppervlakken26 april 2023
NFN richtlijn waterbehandeling 20201081NFNRLWB.20NFN richtlijn waterbehandeling 2020Norm water-biologischWaterbehandeling voor hemodialyse (HD) en online hemo(dia)filtratie (HDF)26 april 2023
NEN-ISO 21527-1:2008 en1082I21527-1.08NEN-ISO 21527-1:2008 enNorm water-biologischHorizontale methode voor de telling van gisten en schimmels - Deel 1: Telplaat techniek voor producten met een wateractiviteit groter dan 0,9526 april 2023
WAC/IV/A/025 januari 20111080WACIVA025.11WAC/IV/A/025 januari 2011Norm water-chemischBepaling van perfluorverbindingen in water met LC-MS/MS14 februari 2023
NEN 6961:2023 nl1079N6961.23NEN 6961:2023 nlNorm milieuOntsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen11 februari 2023
CMA/7/A.4 december 20061078CMA7A4.06CMA/7/A.4 december 2006Norm water-fysischWater - Ionenbalans24 december 2022
NEN-EN-ISO 7027-2:2019 en1077I7027-2.19NEN-EN-ISO 7027-2:2019 enNorm water-fysischWaterkwaliteit - Bepaling van de mate van troebelheid - Deel 2: Semi-kwantitatieve methoden for het testen van transparantie van wateren.6 december 2022
ISO 19040-3:2018 en1076I19040-3.18ISO 19040-3:2018 enNorm water-chemischWater - bepaling van de oestrogeen belasting van water en oppervlaktewater - Deel 3: In vitro reporter gen assay met menselijke cellen17 augustus 2022
formule van Seelheim1075SEELHEIMformule van SeelheimMethodiekBodem: formule berekening waterdoorlatendheid3 augustus 2022formule van Seelheim
formule van Hazen1074HAZENformule van HazenMethodiekBodem: formule berekening waterdoorlatendheid3 augustus 2022formule van Hazen
NEN-EN 16087-1:2020 en1073N16087-1.20NEN-EN 16087-1:2020 enNorm bodem-fysisch/chemischBodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Bepaling van de aerobe biologische activiteit - Deel 1: Zuurstofabsorptievermogen (OUR)19 mei 2022zuurstofopnamesnelheid
NEN 1056VI3:1966 en1072N1056VI3.66NEN 1056VI3:1966 enNorm vervallenPhysical and chemical tests for drinking water - Agressivity to calcium carbonate10 maart 2022
CMA/3/D november 20211071CMA3D.21CMA/3/D november 2021Norm bodem-chemischOrganische analysemethoden. Per- en polyfluorverbindingen (PFAS)25 januari 2022
CMA/3/C augustus 20011070CMA3C.01CMA/3/C augustus 2001Norm bodem/water-chemischOrganische analysemethoden. TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR25 januari 2022
CMA/2/II/A.23 december 20131069CMA2IIA23.13CMA/2/II/A.23 december 2013Norm bodem-fysischAnorganische analysemethoden / Vaste stoffen Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen, glas op sorteer- en brekerzeefzand5 januari 2022
Accreditatieprogramma04-SG.XV_v13_202004231068AP04SG.XV.20Accreditatieprogramma04-SG.XV_v13_20200423VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v13_20200423, Prestatieblad SG.XV Bepaling van het gehalte aan chloorbenzenen in grond.5 januari 2022
CMA/2/IV/C.13 januari 20051067CMA2IVC13.05CMA/2/IV/C.13 januari 2005Norm bodem-fysischAnorganische analysemethoden/Compost. Zuurtegraad en totaal zout12 november 2021
NEN 7375:2004 nl1066N7375.04NEN 7375:2004 nlNorm bodem-fysischUitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen26 oktober 2021
WAC/III/D/003 januari 20131065WACIIID3.13WAC/III/D/003 januari 2013Norm water-fysischBepaling afmeting zwevende stoffen26 oktober 2021
CMA/3/E september 20191063CMA3E.19CMA/3/E september 2019Norm bodem-chemischOplosmiddelen specifiek6 oktober 2021
CMA/3/X oktober 20191064CMA3X.19CMA/3/X oktober 2019Norm bodem-chemischPolychloorbifenylen en chloorbenzenen in bodemverbeterend middel en meststof6 oktober 2021
CMA/3/W oktober 20201062CMA3W.20CMA/3/W oktober 2020Norm bodem/water-chemischPolycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie in bodemverbeterend middel en meststof6 oktober 2021
CMA/2/IV/19 september 20011061CMA2IV19.01CMA/2/IV/19 september 2001Norm bodem-chemischAnorganische analysemethoden/Compost. Zware metalen6 oktober 2021
CMA/3/R.5 september 20151060CMA3R5.15CMA/3/R.5 september 2015Norm bodem/water-chemischOrganische analysemethoden. Vluchtige minerale olie21 juli 2021
NEN 14966:2019 en1059N14966.19NEN 14966:2019 enNorm milieuBuitenlucht - Bepaling van de numerieke concentratie van anorganische vezelachtige deeltjes - Scanning elektronenmicroscoop methode18 juni 2021
Blauwalgenprotocol 2012334BLAUWAP:2012Blauwalgenprotocol 2012Voorschrift vervallenBlauwalgenprotocol 201218 mei 2021
Blauwalgenprotocol 20201058BLAUWAP:2020Blauwalgenprotocol 2020VoorschriftBlauwalgenprotocol 202018 mei 2021
NEN 6977:2008+C1:2010 nl244N6977+C1.10NEN 6977:2008+C1:2010 nlNorm bodem-chemischBodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)16 maart 2021
NEN 6950:2005 nl843N6950.05NEN 6950:2005 nlNorm vervallenBodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib9 december 2020
NEN 6950:2020 nl1057N6950.20NEN 6950:2020 nlNorm bodem-chemischBodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib9 december 2020
ISO 5815-1:2003 en507I5815-1.03ISO 5815-1:2003 enNorm vervallenWater - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum7 augustus 2020
NEN-EN-ISO 5815-1:2019 en1056I5815-1.19NEN-EN-ISO 5815-1:2019 enNorm water-chemischWater - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum7 augustus 2020
Eigen methode199EIGENMETHODEEigen methodeVoorschriftEigen methode10 april 2020
NEN-EN 16695:2015 en1055N16695.15NEN-EN 16695:2015 enNorm water-biologischWaterkwaliteit - Richtlijn voor het schatten van het fytoplankton biovolume27 maart 2020
Protocol 3240-1, 23-06-20161054P3240-1.16Protocol 3240-1, 23-06-2016VoorschriftWaterbodem aanvullend III, Prestatieblad 3240-1. Bepaling van cyanide in waterbodem. v5_201606236 maart 2020
Protocol 3230-1, 23-06-20161053P3230-1.16Protocol 3230-1, 23-06-2016VoorschriftWaterbodem aanvullend II. Prestatieblad 3230-1. Bepaling van monochloorbenzeen en dichloorbenzenen in waterbodem. v5_201606236 maart 2020
Accreditatieprogramma04-SG.VIII_v12_201606231049AP04GVIII.16Accreditatieprogramma04-SG.VIII_v12_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.VIII Bepaling van vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, MTBE en ETBE in grond.18 februari 2020
Accreditatieprogramma04-SG.I_v12_201606231045AP04SG.I.16Accreditatieprogramma04-SG.I_v12_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.I Bepaling van de pH-CaCl2 in grond.18 februari 2020
Accreditatieprogramma04-SB.XI_v9_201606231046AP04SB.XI.16Accreditatieprogramma04-SB.XI_v9_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.XI Bepaling van pH in afvalstoffen.18 februari 2020
Accreditatieprogramma04-SB.II_v9_201606231050AP04SB.II.16Accreditatieprogramma04-SB.II_v9_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.II Bepaling van vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX) in bouwstoffen.18 februari 2020
Accreditatieprogramma04-SG.X_v12_201606231047AP04SG.X.16Accreditatieprogramma04-SG.X_v12_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.X Bepaling van polychloorbifenylen (PCB) in grond.18 februari 2020
Accreditatieprogramma04-SG.XI_v12_201606231051AP04SG.XI.16Accreditatieprogramma04-SG.XI_v12_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.XI Bepaling van minerale olie in grond.18 februari 2020
Accreditatieprogramma04-SB.V_v9_201606231052AP04SB.V.16Accreditatieprogramma04-SB.V_v9_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.V Bepaling van minerale olie in bouwstoffen.18 februari 2020
Accreditatieprogramma04-SB.IV_v9_201606231048AP04SB.IV.16Accreditatieprogramma04-SB.IV_v9_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.IV Bepaling van Polychloorbifenylen (PCB) in bouwstoffen.18 februari 2020
Protocol 3110-4, 23-06-20161039P3110-4.16Protocol 3110-4, 23-06-2016VoorschriftPrestatieblad 4: Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in grondwater. v7_2016062315 februari 2020
Protocol 3110-5, 23-06-20161040P3110-5.16Protocol 3110-5, 23-06-2016VoorschriftPrestatieblad 5: Bepaling van minerale olie in grondwater. v7_2016062315 februari 2020
NEN-EN-ISO 10693:2014 en1044I10693.14NEN-EN-ISO 10693:2014 enNorm bodem-chemischBodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten - Volumetrische methode15 februari 2020
Protocol 3130-1, 23-06-20161041P3130-1.16Protocol 3130-1, 23-06-2016VoorschriftPrestatieblad 1: Bepaling van vluchtige aromaten, vluchtige chloorkoolwaterstoffen, MTBE en ETBE in grondwater. v7_2016062315 februari 2020
Protocol 3020-1/2/3, 23-06-20161037P3020-123.16Protocol 3020-1/2/3, 23-06-2016VoorschriftPrestatiebladen 1: Bepaling van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), 2: Bepaling van het gehalte aan tri- en tetrachloorbenzenen en penta- en hexachloorbenzeen en 3: Bepaling van overige organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) in grond. v8_2016062315 februari 2020
NEN-ISO 10693:2004 en228I10693.04NEN-ISO 10693:2004 enNorm vervallenBodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten - Volumetrische methode15 februari 2020
Protocol 3130-2, 23-06-20161042P3130-2.16Protocol 3130-2, 23-06-2016VoorschriftPrestatieblad 2: Bepaling van monochloorbenzeen en dichloorbenzenen in grondwater. v7_2016062315 februari 2020
Protocol 3030-2, 23-06-20161038P3030-1.16Protocol 3030-2, 23-06-2016VoorschriftPrestatieblad 2: Bepaling van monochloorbenzeen en dichloorbenzenen in grond. v8_2016062315 februari 2020
ISO 28540:2011 en1043I28540.11ISO 28540:2011 enNorm water-chemischWater - Bepaling van 16 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water - Methode met gaschromatografie en massaspectrometrische detectie (GC-MS)15 februari 2020
NEN-ISO 20236:2018 en1036I20236.18NEN-ISO 20236:2018 enNorm water-chemischWater - Bepaling van totale organische koolstof (TOC), opgeloste organische koolstof (DOC), totaal gebonden stikstof (TNb) en opgelost gebonden stikstof (DNb) na katalytische oxidatieve verbranding bij hoge temperatuur (ISO20236:2018,IDT)4 december 2019
CMA/2/II/A.10 september 2012266CMA2IIA10.12CMA/2/II/A.10 september 2012Norm bodem-fysischSpectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem en waterbodem30 juli 2019
CMA/2/II/A.4 juni 2013323CMA2IIA4.13CMA/2/II/A.4 juni 2013Norm bodem-fysischSteekvastheid30 juli 2019
NPR 9060:2016 nl1035P9060.16NPR 9060:2016 nlNorm water-biologischWater - Hydrobiologische methoden - Microscopisch onderzoek blauwalgen (Cyanobacteriën) ten behoeve van risicobeoordeling oppervlaktewater19 juli 2019
NPR 6266:1991 nl890P6266.91NPR 6266:1991 nlNorm vervallenBacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij het onderzoek naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (KVE) van Legionella-bacteriën volgens NEN 62658 augustus 2018
NEN-EN-ISO 11731-2:2008 en1033I11731-2.08NEN-EN-ISO 11731-2:2008 enNorm vervallenWater - Detectie en telling van Legionella - Deel 2: Directe membraanfiltratiemethode voor water met een laag bacteriegehalte8 augustus 2018
NPR 6266:2014 nl1034P6266.14NPR 6266:2014 nlNorm vervallenWater - Toelichting bij de detectie van Legionella volgens NEN 62658 augustus 2018
ISO 11731:1998 en402I11731.98ISO 11731:1998 enNorm vervallenWater quality - Detection and enumeration of Legionella8 augustus 2018
NEN 6265:2007 nl273N6265.07NEN 6265:2007 nlNorm vervallenWater - Detectie en telling van Legionella8 augustus 2018
NEN-EN-ISO 11731:2017 en1032I11731.17NEN-EN-ISO 11731:2017 enNorm water-biologischWater - Telling van legionella8 augustus 2018
NEN-EN-ISO 14403:2002 en176I14403.02NEN-EN-ISO 14403:2002 enNorm vervallenWater - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse29 juni 2018
NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en1014I14403-2.12NEN-EN-ISO 14403-2:2012 enNorm water-chemischWater - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met continu doorstroomanalyse (CFA)29 juni 2018
NEN-EN-ISO 14403-2:2009 Ontw. en1015I14403-2.09NEN-EN-ISO 14403-2:2009 Ontw. enNorm vervallenWater - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met gebruik van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met doorstroomanalysesysteem (CFA)29 juni 2018
ISO 25101:2009 en1012I25101.09ISO 25101:2009 enNorm water-chemischWater - Bepaling van perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur - Methode voor ongefilterde monsters van vaste faseeëxtractie en vloeistof chromatografie/massaspectrometrie8 december 2017
NEN-EN-ISO 12846:2012 en1013I12846.12NEN-EN-ISO 12846:2012 enNorm water-chemischWater - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie8 december 2017
DIN 38407-42:2011-031011D38407-42.11DIN 38407-42:2011-03Norm water-chemischDeutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 42: Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) nach Fest- Flüssig-Extraktion (F 42)8 december 2017
NEN-EN 12338:1998 en52N12338.98NEN-EN 12338:1998 enNorm vervallenWater - Bepaling van het gehalte aan kwik - Methoden na verrijking door amalgamatie8 december 2017
NEN-EN 1483:2007 en54N1483.07NEN-EN 1483:2007 enNorm vervallenWater - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorpt iespectrometrie8 december 2017
NEN-EN-ISO 7027-1:2016 en1009I7027.16NEN-EN-ISO 7027-1:2016 enNorm water-fysischWater - Bepaling van troebelheid - Deel 1: Kwantitatieve methoden12 september 2017
NEN-EN-ISO 12010:2014 en1010I12010.14NEN-EN-ISO 12010:2014 enNorm water-chemischWater - Bepaling van korte keten polychlooralkanen in water - Methode met gaschromatografie/massaspectrometrie (GC-MS) en negatieve chemische ionisatie (NCI)12 september 2017
NEN-EN-ISO 7027:2000 en529I7027.00NEN-EN-ISO 7027:2000 enNorm vervallenWater - Bepaling van de troebelheid12 september 2017
NEN 5898+C1:2016 nl1006N5898+C1.16NEN 5898+C1:2016 nlNorm milieuBepaling van het gehalte aan asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat1 juli 2017
CWEA/S-III-2.1V2:20141008SIII2.1v2.14CWEA/S-III-2.1V2:2014Norm bodem-chemischBodem - Détermination de l’indice phénol16 mei 2017
NEN 6953:2017 nl1007N6953.17NEN 6953:2017 nlNorm water-chemischWater - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water26 april 2017
NEN 6953:2005 nl844N6953.05NEN 6953:2005 nlNorm vervallenWater - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water26 april 2017
NEN-EN-ISO 7346-2:1997 en532I7346-2.97NEN-EN-ISO 7346-2:1997 enNorm water-biologischWater - Bepaling van de acute letale toxiciteit van stoffen voor zoetwatervissen[Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Deel 2: Semi-statische methode1 april 2017
NEN 6646+C1:2015 nl1001N6646+C1.15NEN 6646+C1:2015 nlNorm water-chemischWater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem1 april 2017
NPR-CEN/TR 15214-3:2006 en919T15214-3.06NPR-CEN/TR 15214-3:2006 enNorm slibKarakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3: Macromethode (meest waarschijnlijke aantal) in een vloeibaar medium1 april 2017
NEN-EN-ISO 14593:2005 en431I14593.05NEN-EN-ISO 14593:2005 enNorm water-biologischWater - Bepaling van de aerobe bio-afbreekbaarheid van organische componenten in een waterig medium - Methode door analyse van anorganisch koolstof in gesloten flessen (CO2 hoofdruimteproef)1 april 2017
NEN 6276:1995 nl703N6276.95NEN 6276:1995 nlNorm water-biologischBacteriologisch onderzoek van water - Bepaling van het koloniegetal op R2A-agar bij 25°C1 april 2017
DIN 38404-6:1984-05285D38404-6.84DIN 38404-6:1984-05Norm bodem/water-fysischDeutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C): Bestimmung der Redox-Spannung (C 6)1 april 2017
NEN-EN 13656:2002 en605N13656.02NEN-EN 13656:2002 enNorm slibKarakterisering van afval - Microgolfontsluiting met waterstoffluoride(HF), salpeterzuur (HNO3) en zoutzuur(HCl) mengsels voor de bepaling van elementen in afval1 april 2017
NEN-EN-ISO 17294-2:2004 en277I17294-2.04NEN-EN-ISO 17294-2:2004 enNorm vervallenWater - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppelde plasma (ICP-MS) - Deel 2: Bepaling van 62 elementen1 april 2017
ISO 16266:2006 en458I16266.06ISO 16266:2006 enNorm water-biologischWater - Detectie en telling van Pseunomonas aeruginosa - Membraanfiltratiemethode1 april 2017
NPR 6277:2002 nl895P6277.02NPR 6277:2002 nlNorm water-biologischToelichting bij NEN-EN-ISO 9308-1:2000 - Water - Detectie en telling van Escherichia coli en bacteriën van de coligroep - Deel 1 : Methode met membraanfiltratie1 april 2017
DIN 51577-1:1982-11290D51577-1.82DIN 51577-1:1982-11Norm vervallenPrüfung von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen und ähnlichen Erzeugnissen: Bestimmung des Chlorgehaltes, Verbrennung in der Bombe und nach Grote-Krekeler1 april 2017
NEN 5788:1994 nl693N5788.94NEN 5788:1994 nlNorm bodem-fysischBodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de waterretentiekarakteristiek van h = -500 tot h = -20000 cm - Overdrukmethode - Gravimetrische laboratoriumbepaling met een pers1 april 2017
… overige resultaten

Eigenschappen

Id62
VoorkeurslabelWaardebepalingsmethode
Definitie (nl)Wijze waarop de meetwaarde bepaald is

Toelichting:

Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode. Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf
Is open domeinJ
Begin geldigheid2011-06-11
Eind geldigheid2100-01-01
Datum gewijzigd2020-04-10
XSDAquo-domein_waardebepalingsmethode_2014.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Groep, Titel, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Waardebepalingsmethode gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Titel (Volledige titel van de norm of het voorschrift, zoals bekend bij o.a. het NNI.)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Waardebepalingsmethode CSV download incl vervallen waarden
Waardebepalingsmethode CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
JSON.png