formule van Seelheim

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)formule van Seelheim
Definitie (nl)methode om de waterdoorlatendheid van de bodem in te schatten in correlatie met de korrelgrootteverdeling door middel van de formule van Seelheim
Toelichting (nl)met de gegevens uit de korrelverdelingsanalyse is de doorlatendheid van de bodem in te schatten. Hiervoor zijn verschillende formules beschikbaar
Bronhttps://www.riool.net/formules-en-uitwerking-korrelverdelingsanalyse
Begin geldigheid2022-08-03
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2206-0012
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
formule van SeelheimCategorie van
formule van SeelheimGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
formule van Seelheim (Domeinwaarde)Gerelateerdformule van Seelheim
RDF.jpg
Aquo history.png