Meetapparaat

 
Domeintabellen.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden historisch

Domeinwaarden incl. historisch

Eigenschappen

Id824
VoorkeurslabelMeetapparaat
Definitie (nl)Apparaat dat gebruikt wordt in het veld voor het doen van waarnemingen.

Dus niet voor uitnemen van monsters (bemonsteringsapparaat).

Deze tabel is n.a.v. de Aquo update van december 2015 samengevoegd met de domeintabel Plaatsbepalingsapparaat, zie RfC W-1509-0006.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://redactie.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/RAP_domeinen_IMmetingen_Praktijkrichtlijn_v1.3.pdf
Is open domeinJ
Begin geldigheid15-05-2012 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd05-11-2016 00:00:00
XSDAquo-domein_meetapparaat_2015.xsd
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Meetapparaat gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png