debietmeter

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)debietmeter
Definitie (nl)apparaat waarmee de volumestroom van een vloeistof of gas wordt gemeten
Label (en)discharge meter
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
debietmeterBreder
debietmeterCategorie van
debietmeterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Debietmeter (Domeinwaarde)Gerelateerddebietmeter
debiet meten (Begrip)Gerelateerddebietmeter
appendage (Begrip)Is onderdeel vandebietmeter
RDF.jpg
Aquo history.png