debietmeter

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)debietmeter
Definitie (nl)apparaat waarmee de volumestroom van een vloeistof of gas wordt gemeten
Label (en)discharge meter
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
debietmeterBreder
debietmeterCategorie van
debietmeterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Debietmeter (Domeinwaarde)Gerelateerddebietmeter
debiet meten (Begrip)Gerelateerddebietmeter
appendage (Begrip)Is onderdeel vandebietmeter
RDF.jpg
Aquo history.png