kaart

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kaart
Definitie (nl)geografische verbeelding van de werkelijkheid
Label (en)map , chart
Label (de)karte
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kaartBreder
kaartCategorie van
kaartGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basiskaart overstromingsrisico (Begrip)Brederkaart
bathymetrische kaart (Begrip)Brederkaart
zeekaart (Begrip)Brederkaart
bathymetrie (Begrip)Gerelateerdkaart
RDF.jpg
Aquo history.png