baggerdikte

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)baggerdikte
Definitie (nl)door milieucontroleur gemeten dikte baggerlaag tot op de vaste bodem (m)
Label (en)sediment thickness
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
baggerdikteCategorie van
baggerdikteGerelateerd
baggerdikteHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bodem (Begrip)Gerelateerdbaggerdikte
bodemhoogte (Begrip)Gerelateerdbaggerdikte
bagger (Begrip)Heeft onderdeelbaggerdikte
RDF.jpg
Aquo history.png