gegevenselement

Eigenschappen

Label (nl)gegevenselement

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
a-nummer natuurlijk persoon (Begrip)Categorie vangegevenselement
aanduiding bij huisnummer (Begrip)Categorie vangegevenselement
aanduiding naamgebruik (Begrip)Categorie vangegevenselement
aanduiding volgorde procedurestap (Begrip)Categorie vangegevenselement
aangrijpingspunt object verkeersongeval (Begrip)Categorie vangegevenselement
aanslagbedrag (Begrip)Categorie vangegevenselement
aanslagbiljet bedrag (Begrip)Categorie vangegevenselement
aanslagnummer (Begrip)Categorie vangegevenselement
aantal kegels (Begrip)Categorie vangegevenselement
academische titel (Begrip)Categorie vangegevenselement
actuele hoogte bovenkant leiding (Begrip)Categorie vangegevenselement
afstand tot nulpunt waterkering (Begrip)Categorie vangegevenselement
afstandsaanduiding dijkpaal (Begrip)Categorie vangegevenselement
afstandsaanduiding knooppunt (Begrip)Categorie vangegevenselement
archiefnummer tekening (Begrip)Categorie vangegevenselement
baggerdikte (Begrip)Categorie vangegevenselement
bankrekeningnummer (Begrip)Categorie vangegevenselement
bedrijfs rechtsvorm (Begrip)Categorie vangegevenselement
belastingjaar (Begrip)Categorie vangegevenselement
berekende overstortfrequentie lozingspunt (Begrip)Categorie vangegevenselement
bevoegd gezag (Begrip)Categorie vangegevenselement
bijzondere waarderingscode (Begrip)Categorie vangegevenselement
biologische capaciteit rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Categorie vangegevenselement
bochtverlies (Begrip)Categorie vangegevenselement
breedte breedtevak (Begrip)Categorie vangegevenselement
categorie oppervlaktewater (Begrip)Categorie vangegevenselement
controlerende instantie (Begrip)Categorie vangegevenselement
d15 (Begrip)Categorie vangegevenselement
d15boven (Begrip)Categorie vangegevenselement
datum ingebruikname meetpunt (Begrip)Categorie vangegevenselement
diepte haven (Begrip)Categorie vangegevenselement
drempelbreedte riooloverstort (Begrip)Categorie vangegevenselement
drempelhoogte riooloverstort (Begrip)Categorie vangegevenselement
gemiddeld verpompte hoeveelheid (Begrip)Categorie vangegevenselement
hoek brug (Begrip)Categorie vangegevenselement
hoeveelheid bestorting (Begrip)Categorie vangegevenselement
hoogte afvalwatertransportwerk (Begrip)Categorie vangegevenselement
hoogte vervangende damwand (Begrip)Categorie vangegevenselement
hoogteligging terrein (Begrip)Categorie vangegevenselement
huidige (gemeten) capaciteit (Begrip)Categorie vangegevenselement
huisletter (Begrip)Categorie vangegevenselement
indicatie aanwezige debietmeting (Begrip)Categorie vangegevenselement
indicatie bestemming afvalwater (Begrip)Categorie vangegevenselement
indicatie locatie oorsprong afstandsaanduiding (Begrip)Categorie vangegevenselement
indicatie over- of onderschrijding (Begrip)Categorie vangegevenselement
indicatie precisie (Begrip)Categorie vangegevenselement
inlaatpeil water (Begrip)Categorie vangegevenselement
kadastrale gemeentecode (Begrip)Categorie vangegevenselement
kadastrale perceel index letter (Begrip)Categorie vangegevenselement
kadastrale perceel index nummer (Begrip)Categorie vangegevenselement
kadastrale perceelnummer (Begrip)Categorie vangegevenselement
kadastrale sectie (Begrip)Categorie vangegevenselement
karakter licht (Begrip)Categorie vangegevenselement
kleur licht (Begrip)Categorie vangegevenselement
knoopnummer verkeersongeval (Begrip)Categorie vangegevenselement
kwaliteitsaanduiding baggerspecie (Begrip)Categorie vangegevenselement
lengte oppervlaktewater in legger (Begrip)Categorie vangegevenselement
lengte vervangende damwand (Begrip)Categorie vangegevenselement
locatiebeschrijving (Begrip)Categorie vangegevenselement
manning coëfficiënt (Begrip)Categorie vangegevenselement
maximaal debiet lozingspunt (Begrip)Categorie vangegevenselement
meetsysteem (Begrip)Categorie vangegevenselement
negatieve-kwelintensiteit afwateringseenheid (Begrip)Categorie vangegevenselement
o90 (Begrip)Categorie vangegevenselement
omslagklasse (Begrip)Categorie vangegevenselement
omslagsoort (Begrip)Categorie vangegevenselement
opgezet peil (Begrip)Categorie vangegevenselement
peil laagste overstortdrempel (Begrip)Categorie vangegevenselement
plaatselijke aanduiding (Begrip)Categorie vangegevenselement
recreatievaartklasse (Begrip)Categorie vangegevenselement
skn code (Begrip)Categorie vangegevenselement
snelheidslimiet (Begrip)Categorie vangegevenselement
snelheidsregiem (Begrip)Categorie vangegevenselement
spleetbreedte (Begrip)Categorie vangegevenselement
tijdstap (Begrip)Categorie vangegevenselement
tijdstap (Begrip)Categorie vangegevenselement
u0 (Begrip)Categorie vangegevenselement
uitslagpeil (Begrip)Categorie vangegevenselement
x%-percentiel (Begrip)Categorie vangegevenselement
RDF.jpg