bagger

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bagger
Definitie (nl)bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
Toelichting (nl)Blauwzwart mengsel van gedeeltelijk vergane, van organismen overgebleven stoffen en oeverafslag, dat als een slappe laag de bodem van stilstaande of langzaam stromende wateren bedekt.
Label (en)sediment
Label (de)baggerschlamm , baggergut
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
baggerBreder
baggerCategorie van
baggerGerelateerd
baggerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baggeren (Begrip)Gerelateerdbagger
baggerketen (Begrip)Gerelateerdbagger
bodem (Begrip)Gerelateerdbagger
bodemhoogte (Begrip)Gerelateerdbagger
baggerdikte (Begrip)Heeft onderdeelbagger
RDF.jpg
Aquo history.png