1d-vak

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-vak
Definitie (nl)rekeneenheid van het waterkwantiteitsmodel. In een 1D-vak kunnen verschillende 1D-rekenpunten, 1D-schematisatiepunten en 1D-dwarsprofielen voorkomen
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-vakGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-dwarsprofiel (Begrip)Gerelateerd1d-vak
1d-knooppunt (Begrip)Gerelateerd1d-vak
1d-rekenpunt (Begrip)Gerelateerd1d-vak
1d-schematisatiepunt (Begrip)Gerelateerd1d-vak
1d-segmentpunt (Begrip)Gerelateerd1d-vak
1d-vak-uitvoertraject (Begrip)Gerelateerd1d-vak
vak (Begrip)Gerelateerd1d-vak
RDF.jpg
Aquo history.png