1d-vak

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-vak
Definitie (nl)rekeneenheid van het waterkwantiteitsmodel. In een 1D-vak kunnen verschillende 1D-rekenpunten, 1D-schematisatiepunten en 1D-dwarsprofielen voorkomen
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-vakGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-dwarsprofiel (Begrip)Gerelateerd1d-vak
1d-knooppunt (Begrip)Gerelateerd1d-vak
1d-rekenpunt (Begrip)Gerelateerd1d-vak
1d-schematisatiepunt (Begrip)Gerelateerd1d-vak
1d-segmentpunt (Begrip)Gerelateerd1d-vak
1d-vak-uitvoertraject (Begrip)Gerelateerd1d-vak
vak (Begrip)Gerelateerd1d-vak
RDF.jpg
Aquo history.png