1d-schematisatiepunt

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-schematisatiepunt
Definitie (nl)punt op een 1D-vak waar interne randvoorwaarden, zoals waterstanden, debieten, stofconcentraties, vrachten of meteogegevens worden gespecificeerd,
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-schematisatiepuntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-kunstwerkpunt (Begrip)Breder1d-schematisatiepunt
1d-lozingspunt (Begrip)Breder1d-schematisatiepunt
1d-vak (Begrip)Gerelateerd1d-schematisatiepunt
RDF.jpg
Aquo history.png