1d-dwarsprofiel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-dwarsprofiel
Definitie (nl)set gegevens waarmee de denkbeeldige doorsnijding van een 1D-vak of gedeelte daarvan, eventueel samengesteld als geschematiseerd gemiddelde van een of meerdere actuele en/of historische dwarsprofielen, wordt vastgelegd
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-dwarsprofielGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-dwarsprofiel-cirkelboog (Begrip)Breder1d-dwarsprofiel
1d-dwarsprofiel-lijn (Begrip)Breder1d-dwarsprofiel
1d-dwarsprofiel-trapezium (Begrip)Breder1d-dwarsprofiel
1d-vak (Begrip)Gerelateerd1d-dwarsprofiel
dwarsprofiel (Begrip)Gerelateerd1d-dwarsprofiel
RDF.jpg
Aquo history.png