1d-dwarsprofiel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-dwarsprofiel
Definitie (nl)set gegevens waarmee de denkbeeldige doorsnijding van een 1D-vak of gedeelte daarvan, eventueel samengesteld als geschematiseerd gemiddelde van een of meerdere actuele en/of historische dwarsprofielen, wordt vastgelegd
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-dwarsprofielGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-dwarsprofiel-cirkelboog (Begrip)Breder1d-dwarsprofiel
1d-dwarsprofiel-lijn (Begrip)Breder1d-dwarsprofiel
1d-dwarsprofiel-trapezium (Begrip)Breder1d-dwarsprofiel
1d-vak (Begrip)Gerelateerd1d-dwarsprofiel
dwarsprofiel (Begrip)Gerelateerd1d-dwarsprofiel
RDF.jpg
Aquo history.png