binnenwaterkering

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)binnenwaterkering
Definitie (nl)een dijk om eventueel door of over de hoofdwaterkering binnendringend overstromingswater te keren. Óf een dijk gelegen langs ander buitenwater dan bedoeld bij hoofdwaterkering
Toelichting (nl)in de betekenis van tweede waterkering, slaper(dijk). cq: in de betekenis van boezemkade, kanaaldijk
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986.
Synoniem (nl)kanaaldijk, tweede waterkering, slaper(dijk), indirecte waterkering
Label (en)dike
Synoniem (en)back dike, safety dike, secondary dike
Label (de)binnengewässerwehr
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
binnenwaterkeringCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png