binnenwaterkering

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)binnenwaterkering
Definitie (nl)een dijk om eventueel door of over de hoofdwaterkering binnendringend overstromingswater te keren. Óf een dijk gelegen langs ander buitenwater dan bedoeld bij hoofdwaterkering
Toelichting (nl)in de betekenis van tweede waterkering, slaper(dijk). cq: in de betekenis van boezemkade, kanaaldijk
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986.
Synoniem (nl)kanaaldijk, tweede waterkering, slaper(dijk), indirecte waterkering
Label (en)dike
Synoniem (en)back dike, safety dike, secondary dike
Label (de)binnengewässerwehr
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
binnenwaterkeringCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png