WegAardtype

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id670
VoorkeurslabelWegAardtype
Definitie (nl)Aquo-domeintabel met weg-aardtype, bestaande uit domeintabel en 'anders'
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinJ
Begin geldigheid2011-11-11
Eind geldigheid2100-01-01
XSDAquo-domein_weg-aard_2013.xsd
MetadataId, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel WegAardtype gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png