verkeer

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)verkeer
Label (en)traffic
Definitie (nl)het zich bewegen of het vervoer van devervoermiddelen en personen die langs de (vaar)weg gaan en komen
Datum start2011/07/04 10:44:18
Datum gewijzigd2012/11/23 12:30:19
StatusG
Id29703

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verkeerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aantal kegels (Begrip)Heeft onderdeelverkeer
aantal kegels (Begrip)Smallerverkeer
RDF.jpg
Aquo history.png