vogel- en habitatrichtlijn

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)vogel- en habitatrichtlijn
Definitie (nl)door de EU vastgestelde richtlijnen inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn) en de instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn).
AfkortingVHR
Bronwww.scheldenet.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vogel- en habitatrichtlijnCategorie van
vogel- en habitatrichtlijnGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermd gebied (Begrip)Gerelateerdvogel- en habitatrichtlijn
RDF.jpg
Aquo history.png