wvow-vergunning

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)wvow-vergunning
Definitie (nl)een door de Minister van Verkeer en Waterstaat, in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater, gegeven toestemming om onder bepaalde voorschriften, bepaalde hoeveelheden afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, met of zonder behulp van een werk, direct of indirect te lozen op oppervlaktewateren.
Toelichting (nl)Het betreft dus de aan een bedrijf gegeven formele toestemming van een instantie tot het lozen van bepaalde afvalstoffen op een aangegeven lozingspunt gedurende een bepaalde periode.
AfkortingWVOW verg.
BronWaterschap Regge en Dinkel, gewijzigd / RWS-R, 1996 / RWS-A, 1997: Boog, T. H. M. van der, Gegevenswoordenboek Bestuurlijk-Juridische Zaken Klaswat en Wvo, EDS, nr. A2403-R-3, 15 mei 1996, pag. 35.
Label (en)wvow-permit
Label (de)wvow-genehmigung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wvow-vergunningBreder
wvow-vergunningCategorie van
wvow-vergunningHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
lozingsverordening riolering (Begrip)Brederwvow-vergunning
administratief voorschrift (Begrip)Heeft onderdeelwvow-vergunning
administratief voorschrift (Begrip)Smallerwvow-vergunning
RDF.jpg
Aquo history.png