compartiment

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)compartiment
Definitie (nl)het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd.
Toelichting (nl)Het compartiment is onderdeel van het leefmilieu. Binnen een soort compartiment is een verdere onderverdeling mogelijk. Voorbeelden zijn: water, bodem, zwevend stof, lucht, grondwater
AfkortingComp.
BronUvW, 1996: Gebruikershandleiding DONAR Deel 9 Gegevensmodel en Coderingen DONAR, november 1994, pag. 6-1.
Synoniem (nl)monsterobject
Label (en)compartment
Label (de)kompartiment
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
compartimentCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png