atmosfeer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)atmosfeer
Definitie (nl)het onderste deel van de dampkring
Label (en)atmosphere
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
atmosfeerCategorie van
atmosfeerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
atmosferische druk (Begrip)Heeft onderdeelatmosfeer
lucht (Begrip)Heeft onderdeelatmosfeer
atmosferische druk (Begrip)Smalleratmosfeer
lucht (Begrip)Smalleratmosfeer
RDF.jpg
Aquo history.png