atmosfeer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)atmosfeer
Definitie (nl)het onderste deel van de dampkring
Label (en)atmosphere
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
atmosfeerCategorie van
atmosfeerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
atmosferische druk (Begrip)Heeft onderdeelatmosfeer
lucht (Begrip)Heeft onderdeelatmosfeer
RDF.jpg
Aquo history.png