Objecttype Faalmechanisme

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel BOI2023 1.0
Definitie Definitie: De verzameling van faalpaden met gemeenschappelijk initieel mechanisme.
Indicatie abstract object Nee


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Definitie: </br>De verzameling van faalpaden met gemeenschappelijk initieel mechanisme.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
duidingsklasse de verhouding van de bijdragen van de verschillende faalpaden aan de overstromings- of faalkans van het dijktraject. Duidingsklasse 0..1
faalkans Kans op een ongewenste gebeurtenis (falen). REAL 1..1
assemblagemethodeDuidingsklasse methode voor het combineren van ongelijksoortige analyseresultaten per vak en per faalmechanisme tot analyseresultaten per traject en per faalmechanisme of tot het veiligheidsoordeel. Assemblagemethode 0..1
assemblagemethodeFaalkans methode voor het combineren van ongelijksoortige analyseresultaten per vak en per faalmechanisme tot analyseresultaten per traject en per faalmechanisme of tot het veiligheidsoordeel. Assemblagemethode 1..1
status geeft aan of het een tussentijdse of een volledige beoordeling betreft. OordeelStatus 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Faalmechanisme [1..*] bepaalt Veiligheidsoordeel [1..1]

Faalanalyse [1..*] analyseert Faalmechanisme [1..1]

Generalisaties
Faalmechanisme is een generalisatie van GeneriekFaalmechanismeDefinitie: De verzameling van faalpaden met gemeenschappelijk initieel mechanisme.
Faalmechanisme is een generalisatie van SpecifiekFaalmechanismeDefinitie: De verzameling van faalpaden met gemeenschappelijk initieel mechanisme.
Specialisaties


Toelichting