Objecttype Faalanalyse

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel BOI2023 1.0
Definitie Definitie: Analyse van faalpaden of (faal)mechanisme.Toelichting: De analyse vindt plaats per kunstwerk of vak op een representatief dwarsprofiel binnen het vak.
Indicatie abstract object Nee


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Definitie:</br>Analyse van faalpaden of (faal)mechanisme.Toelichting: De analyse vindt plaats per kunstwerk of vak op een representatief dwarsprofiel binnen het vak.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
duidingsklasse de verhouding van de bijdragen van de verschillende faalpaden aan de overstromings- of faalkans van het dijktraject. Duidingsklasse 1..1
faalkans Kans op een ongewenste gebeurtenis (falen). Real 0..1
assemblagemethodeDuidingsklasse methode voor het combineren van ongelijksoortige analyseresultaten per vak en per faalmechanisme tot analyseresultaten per traject en per faalmechanisme of tot het veiligheidsoordeel. Assemblagemethode 1..1
assemblagemethodeFaalkans methode voor het combineren van ongelijksoortige analyseresultaten per vak en per faalmechanisme tot analyseresultaten per traject en per faalmechanisme of tot het veiligheidsoordeel. Assemblagemethode 1..1
status geeft aan of het een tussentijdse of een volledige beoordeling betreft. OordeelStatus 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Faalanalyse [1..*] analyseert Faalmechanisme [1..1]

Faalanalyse [1..1] geldtVoor Waterkeringsectie [1..1]

AnalyseDeelvak [1..*] afgeleidVan Faalanalyse [1..1]


Toelichting