Objecttype Faalanalyse

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel BOI2023 1.0
Definitie Definitie: Analyse van faalpaden of (faal)mechanisme.Toelichting: De analyse vindt plaats per kunstwerk of vak op een representatief dwarsprofiel binnen het vak.
Indicatie abstract object Nee


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie:</br>Analyse van faalpaden of (faal)mechanisme.Toelichting: De analyse vindt plaats per kunstwerk of vak op een representatief dwarsprofiel binnen het vak." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
duidingsklasse de verhouding van de bijdragen van de verschillende faalpaden aan de overstromings- of faalkans van het dijktraject. Duidingsklasse 1..1
faalkans Kans op een ongewenste gebeurtenis (falen). Real 0..1
assemblagemethodeDuidingsklasse methode voor het combineren van ongelijksoortige analyseresultaten per vak en per faalmechanisme tot analyseresultaten per traject en per faalmechanisme of tot het veiligheidsoordeel. Assemblagemethode 1..1
assemblagemethodeFaalkans methode voor het combineren van ongelijksoortige analyseresultaten per vak en per faalmechanisme tot analyseresultaten per traject en per faalmechanisme of tot het veiligheidsoordeel. Assemblagemethode 1..1
status geeft aan of het een tussentijdse of een volledige beoordeling betreft. OordeelStatus 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Faalanalyse [1..*] analyseert Faalmechanisme [1..1]

Faalanalyse [1..1] geldtVoor Waterkeringsectie [1..1]

AnalyseDeelvak [1..*] afgeleidVan Faalanalyse [1..1]


Toelichting