Supertype GeneriekFaalmechanisme is een Faalmechanisme