Objecttype Veiligheidsoordeel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel BOI2023 1.0
Definitie Definitie: De relatie tussen de overstromings- of faalkans van een dijktraject tot de omgevingswaarde en signaleringsparameter van het dijktraject uitgedrukt in categorieën.(De mate waarin het dijktraject voldoet aan de norm.)
Indicatie abstract object Nee


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie: </br>De relatie tussen de overstromings- of faalkans van een dijktraject tot de omgevingswaarde en signaleringsparameter van het dijktraject uitgedrukt in categorieën.(De mate waarin het dijktraject voldoet aan de norm.)" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
categorie Definitie: geeft de categorie van het veiligheidsoordeel.Categorieën zijn beschreven in OR Bijlage XXXIIA. Veiligheidsoordeel 1..1
assemblagemethodeVeiligheidsoordeel Definitie: methode voor het combineren van ongelijksoortige analyseresultaten per vak en per faalmechanisme tot analyseresultaten per traject en per faalmechanisme of tot het veiligheidsoordeel. Assemblagemethode 1..1
faalkans Definitie: Kans op een ongewenste gebeurtenis (falen). REAL 1..1
assemblagemethodeFaalkans Definitie: methode voor het combineren van ongelijksoortige analyseresultaten per vak en per faalmechanisme tot analyseresultaten per traject en per faalmechanisme of tot het veiligheidsoordeel. Assemblagemethode 1..1
status Definitie: status van het veiligheidsoordeel.geeft aan of het een tussentijdse of een volledige beoordeling betreft. OordeelStatus 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Veiligheidsoordeel [1..1] uitkomstVan Beoordelingsproces [1..1]

AnalyseDeelvakGecombineerd [1..*] specificeert Veiligheidsoordeel [1..1]

Faalmechanisme [1..*] bepaalt Veiligheidsoordeel [1..1]


Toelichting