som niet-chlooroxideerbare cyanides

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som niet-chlooroxideerbare cyanides
Definitie (nl)de somparameter bestaat uit de alkalimetaal-ijzer-cyanides (K4Fe(CN)6) en de metaal-ijzer-cyanides (Fe4(Fe(CN)6).
Toelichting (nl)De richtwaarde voor cyanides in grondwater geldt voor de som van de vrije en niet-chlooroxideerbare cyanides. Onder vrije cyanides moet worden begrepen: de anorganisch gebonden cyanides die bestaan uit de som van de gehalten vrije cyanide-ionen en de in enkelvoudige metaalcyanides gebonden cyanides.
BronVR 2018 2109 DOC.1053/3: De richtwaarden voor de bodemkwaliteit.
Begin geldigheid2019/01/31
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som niet-chlooroxideerbare cyanidesCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som niet-chlooroxideerbare cyanides (Domeinwaarde)Gerelateerdsom niet-chlooroxideerbare cyanides
RDF.jpg
Aquo history.png