meetresultaat

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 21:33
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)meetresultaat
Definitie (nl)verzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend.
Synoniem (nl)resultaat
Label (en)measurement result
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meetresultaatGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aantoonbaarheidsgrens (Begrip)Gerelateerdmeetresultaat
bepalingsgrens (Begrip)Gerelateerdmeetresultaat
rapportagegrens (Begrip)Gerelateerdmeetresultaat
RDF.jpg
Aquo history.png