1-mijlszone

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 22 aug 2022 om 11:15
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1-mijlszone
Definitie (nl)Maritieme zone binnen de territoriale zee tot aan 1 zeemijl gemeten van de basislijn
Toelichting (nl)Tot en met deze 1-mijlszone moet conform de KRW worden getoetst op goede toestand
BronDienst Hydrografie van Defensie; BPRW
Begin geldigheid2019-12-11
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1-mijlszoneBreder
1-mijlszoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png