laagwater (zee)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)laagwater (zee)
Definitie (nl)de laagste getijstand.
AfkortingLW
BronCHO (407), gewijzigd
Synoniem (nl)laagwaterstand
Label (en)low tide , low water
Label (de)niedrigwasser
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
laagwater (zee)Breder
laagwater (zee)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png