som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening)
Definitie (nl)een somparameter van een onbekend aantal en diverse PAKs die middels een UV-Sreening gedetecteerd zijn.
Toelichting (nl)Betreft rapportage PAK resultaat bij asfaltkernen (groter of kleiner 250 mg/kg) volgens CROW 210
BronRAW Proeven vermeld in CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’
Begin geldigheid2019/09/12
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening) (Domeinwaarde)Gerelateerdsom polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening)
RDF.jpg
Aquo history.png