tijdreeks

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)tijdreeks
Label (en)time-series
CodeWRT
Definitie (nl)reeks van uitkomsten van een meting of toetsing van een grootheid en/of parameter variërend in tijd
Toelichting (nl)De reeks legt de waarden vast van een type parameter over een periode. Waterstandmetingen zijn een duidelijk voorbeeld van een waardereekstijd. Er worden op 1 meetobject gedurende langere tijd met vaste intervallen waterhoogten bepaald.
BronSTOWA/Unie-stekkerdoos
Datum start2011/07/04 10:39:30
Datum gewijzigd2012/11/23 12:30:06
StatusG
Id28110

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
tijdreeksBreder
tijdreeksGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-tijdreeks (Begrip)Gerelateerdtijdreeks
waardereeks (Begrip)Smallertijdreeks
RDF.jpg
Aquo history.png