waardereeks

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)waardereeks
Definitie (nl)een reeks waarden alleen variërend in locatie en/of in tijd.
BronSTOWA/Unie-stekkerdoos Water
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waardereeksGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
orgaan (Begrip)Brederwaardereeks
tijdreeks (Begrip)Brederwaardereeks
meetwaarde (Begrip)Gerelateerdwaardereeks
RDF.jpg
Aquo history.png