waterketen

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 19 jul 2023 om 02:02
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)waterketen
Definitie (nl)Het bestuurlijk programma waterketen maakt duidelijk welke doelstellingen een waterschap wil bereiken op het gebied van de waterketen, hoe het waterschap de doelstelling gaat realiseren en wat dit gaat kosten.
Toelichting (nl)Waterketen is een van de drie hoofdtaken van een waterschap naast watersysteem en waterveiligheid
AfkortingWK
BronNCS
Begin geldigheid2021-10-14
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0022a
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterketenCategorie van
waterketenIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
transporteren afvalwater (Begrip)Is onderdeel vanwaterketen
verwerken en afzetten van slib (Begrip)Is onderdeel vanwaterketen
zuiveren afvalwater (Begrip)Is onderdeel vanwaterketen
RDF.jpg
Aquo history.png