verwerken en afzetten van slib

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)verwerken en afzetten van slib
Definitie (nl)ToDo: Definitie van de hoofdtaak Verwerken en afzetten van slib
Toelichting (nl)Droge stofgehalte > 15 %.
AfkortinghVS
BronNCS
Begin geldigheid2022-02-27
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0022
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verwerken en afzetten van slibCategorie van
verwerken en afzetten van slibIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Verwerken en afzetten slib (Droge stofgehalte > 15 %) (Domeinwaarde)Gerelateerdverwerken en afzetten van slib
ontwateringslijn (Begrip)Is onderdeel vanverwerken en afzetten van slib
overig verwerken en afzetten slib (Begrip)Is onderdeel vanverwerken en afzetten van slib
RDF.jpg
Aquo history.png