transporteren afvalwater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)transporteren afvalwater
Definitie (nl)Proces voor de af- en aanvoer van afvalwater, inclusief influentgemaal
Toelichting (nl)Inclusief influentgemaal. Niveau 6 in het Asset Informatie Model
AfkortinghTA
BronNCS
Begin geldigheid2021-10-14
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0022
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
transporteren afvalwaterCategorie van
transporteren afvalwaterGerelateerd
transporteren afvalwaterIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Transporteren afvalwater (inclusief influentgemaal) (Domeinwaarde)Gerelateerdtransporteren afvalwater
Transporteren oppervlaktewater (Domeinwaarde)Gerelateerdtransporteren afvalwater
afvalwatertransportwerk (Begrip)Gerelateerdtransporteren afvalwater
bergbezinkbassinvijzel (Begrip)Heeft Functietransporteren afvalwater
overig transporteren afvalwater (Begrip)Is onderdeel vantransporteren afvalwater
overig transporteren afvalwater (Begrip)Is onderdeel vantransporteren afvalwater
transportlijn (Begrip)Is onderdeel vantransporteren afvalwater
RDF.jpg
Aquo history.png