Objecttype Verbeterinstallatie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie installatie met als doel het verwijderen van vervuiling uit het water waardoor de waterkwaliteit verbetert
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip verbeterinstallatieOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
adres ToDo CharacterString 0..*
code ToDo CharacterString 0..*
typeVerbeterinstallatie Kunstwerktype 0..*


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Verbeterinstallatie is een specialisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.


Toelichting