Codelijst WaterTypeKwantitatief

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Naam WaterTypeKwantitatief


Definitie


Wordt als codelijst gebruikt bij

AttribuutsoortBehoort totDefinitieToelichting
Attribuutsoort typeWaterKwantitatiefObjecttype OppervlaktewaterlichaamEen aanduiding voor het soort oppervlaktewater beschouwd vanuit het oogpunt van waterkwantiteit.
Attribuutsoort typeWaterKwantitatiefObjecttype WaterdeelEen aanduiding voor de waterkwantitatieve typevariant van het oppervlaktewater


Codelijst: WaterTypeKwantitatief