Objecttype Zandvang

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie ToDo
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip zandvangOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
richting Rotatierichting DECIMAL 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Zandvang is een specialisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.


Toelichting