Objecttype WaterkwantitatieveNorm

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een gehanteerde norm voor de waterkwantitatieve toestand van een oppervlaktwaterlichaam of een waterbergingsgebied.Herkomst definitie: project IMWA Watersysteem
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object JaOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)