Objecttype Waterdeel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kern
Definitie Kleinste functioneel stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een water wordt onderscheiden.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
geometrieLijn Geometrische representatie van het object als lijnvormig element GM_Curve 0..1
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object als vlakvormig element GM_Surface 0..1
typeWater ToDo CHARACTERSTRING 0..0
typeWaterKwalitatief Een aanduiding voor de waterkwalitatieve danwel ecologische typevariant van het oppervlaktewater WatertypeKwalitatief 0..1
typeWaterKwantitatief Een aanduiding voor de waterkwantitatieve typevariant van het oppervlaktewater WaterTypeKwantitatief 0..1
wetVerordening Wetten en Verordeningen die van toepassing zijn op het geo-object. WetVerordeningtype 0..*


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • waterdeel