Objecttype VasteDam

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie:</br>Dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.Herkomst definitie: Aquo-lex" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
richting Rotatierichting DECIMAL 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
VasteDam is een specialisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.


Toelichting