Objecttype Vaarweg

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Elk voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaand water.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip vaarweg


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Definitie:</br>Elk voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaand water.Herkomst definitie: Aquo-lex” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
geometrieLijn2D Geometrische representatie van het object als 2D lijn. GM_Curve 0..1
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object als 2D vlak GM_Surface 0..1
naam Naam van de vaarweg. CHARACTERSTRING 1..1
statusLegger Een aanduiding voor de status van de legger waarin het object is opgenomen. LeggerStatus 0..1
vaarwegKlasse De indeling van vaarwegen naar bevaarbaarheid zoals vastgesteld door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (CEMT). Bevaarbaarheidsklassen 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Vaarweg [0..1] kanZijn Oppervlaktewaterlichaam [1..1]

ToDo


Toelichting