Objecttype Vaarweg

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Elk voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaand water.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
geometrieLijn2D Geometrische representatie van het object als 2D lijn. GM_Curve 0..1
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object als 2D vlak GM_Surface 0..1
naam Naam van de vaarweg. CHARACTERSTRING 1..1
statusLegger Een aanduiding voor de status van de legger waarin het object is opgenomen. LeggerStatus 0..1
vaarwegKlasse De indeling van vaarwegen naar bevaarbaarheid zoals vastgesteld door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (CEMT). Bevaarbaarheidsklassen 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • vaarweg