Objecttype Toplaag

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Buitenste verdedigingslaag van de bekledingsconstructie (voorstel project).
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip toplaagOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort. FysiekeEigenschap 0..*
soortToplaag ToDo BekledingType 0..1
typeMateriaal Materiaalsoort(en) van de toplaag. CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Toplaag is een specialisatie van BekledinglaagLaag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd (voorstel project).


Toelichting